Aluminium

Aluminium findes i dag i talrige farver, og bruges mere og mere til beklædning af tage og facader.
Produktet Falzonal® er en af mulighederne for farvet aluminium.