Tag

Levetid for forskellige tagtyper

Pris som forholdstal

(højeste tal svarer til højeste pris)

1) Kobbertag 80-100 år

2) Naturskifertag 80-120 år

3) Zinktag 60-80 år

4) Almindeligt tegltag 50-70 år

5) Betontagstenstag 50-70 år

6) Stålpladetag 40-50 år

7) Trætag (træspåner) 35-50 år

8) Bølgeeternittag 35-45 år

9) Skifereternittag 35-40 år

10) Tagpaptag 30-40 år

11) Gummi- og græstag 25-35 år

12) Stråtag 20-40 år

13) Plasttag (små bygninger) 15-25 år

10

8

7-8

6-7

5-6

2-3

5-7

3-4

5-6

2-3

2-4

5-6

0-1

Beregningen er lavet med udgangspunkt i nylagte tage efter nutidens byggeskik og med en taghældning på 30-40 grader, som er det mest almindelige.


Sådan udregner du prisen på dit nye tag

Når man vælger nyt tag, er der en række faktorer, der har indflydelse på, om der er tale om en økonomisk fordelagtig investering eller ej.
Af disse faktorer er tagets forventede levetid den mest afgørende.

Tagets levetid bestemmes bl.a. af det anvendte tagmateriale samt lægnings-metoden. Men et veludført stykke håndværk kan ikke kompensere for et tagmateriale med kort levetid.

Pris og kvalitet på tagmaterialer hænger sammen og billige tagmaterialer har ofte en kortere levetid end dyrere tagmaterialer. Dertil kommer udgifter til rengøring og vedligeholdelse af taget, som naturligt med tiden, vil være dyrere på billigere tagtyper fordi der skal lappes, renoveres og tilbygges tidligere og hyppigere. Resultatet er, at det billigste tag på papiret oftest bliver det dyreste på taget og omvendt.

Det er derfor afgørende at tagets forventede levetid inddrages ved valg af tag, således at der regnes med en forventet udgift pr. leveår. Og dette gælder uanset om man ønsker at blive boende i huset i mange år eller påtænker at flytte indenfor en kortere periode, da tagets type og tilstand altid vil påvirke husets udseende og vurdering ved et salg.

Ved første øjekast kan et naturskifertag virke som et dyrt alternativ til andre tagløsninger. Men sandheden er, at intet andet alternativ kan tilbyde naturskiferens uovertrufne fordele og egenskaber herunder en veldokumenteret holdbarhed på over 100 år.

I ovenstående tabel kan du se omkostningen pr. leveår for fire forskellige typer tag af samme størrelse. Som det fremgår ligger naturskifer umiddelbart i den dyrere ende når der udelukkende fokuseres på tagets gennemsnitlige kontantpris. Men holdes kontantprisen op mod tagets forventede levetid er naturskifer mere end 50% billigere end konkurrerende alternativer.

Du får således markedets bedste tagløsning til markedets bedste pris og samtidig et unikt og naturligt tagmateriale, som er tilvirket og kløvet i hånden.